P.t. kasus

Til Norges Geologiske Undersøkelser                    
Vi har i en del år nå sett utviklingen av Sorgenfriområdet, Fredrikstad. Dette skal bebygges og en kjempeutfyllling skjer. Som dere kan se av vedlagte kart er Glomma like ved og bredden består av et bindverk med leire og sump under.
Vi ber dere foreta nødvendige undersøkelser av området som ble evakuert under flommen i 1995. Området bebygges og utfylles for tiden, uten at det er tatt noe særlig høyde for ras og utskliing til elven. Vi har vært inne på deres sider og finner de fleste faretegn i dette området.

Ingen kommentarer: