fredag 21. november 2014

Klokskap...


Klokskapen starter med undring.


Sokrates la igjen disse ord og vi også undres, uten å påføre oss selverklært klokskap. I vårt nærområde blir Sorgenfridammen brukt som søppelfylling for asfalt, kloakkrør og det en kan finne av gravearbeider i Fredrikstad sentrum. Adressaten er klar, til og med utbyggers plantegning ligger i massene. Vi undres om dette er lovlig? Selvfølgelig forstår vi at kommunen på denne måten sparer penger til enda større vidfarne prosjekter, men er lovlig? Midt i horisonten sitter en del av fremtiden, elevene på Sagabakken skole og ser fuglelivet blir rasert foran øynene på de. Er det noen som forteller de hva som skjer, slik at de kan få bry seg? Miljøfyrtårnet Fredrikstad kommune, tja, ikke slik vi ser det. Hjelp oss mot uretten, før det er for sent!

Med varme ønsker fra Narnte Asyl Bohemene, Østsiden, Fredrikstad, forkjempere for det verdifulle liv som ikke har en egen stemme, hvis en ikke tar seg tid til å lytte!


Greven av Nabbetorp – Gunnar Stromness-Andresen og Jarlen av Narnte – Kai Edvard Rønning

Ingen kommentarer: