fredag 1. november 2013

Når galt går verre...

Når en graver en grav for andre, er det ofte lett å havne i den selv.

Skitt au, snart helg! 1. november 2013
Vi har tidligere påpekt bløtekake-effekten når byens fyllmasser blir dumpet i Sorgenfrigropa på ett allerede usikkert grunnsystem.

De røde lastebilene dumper høyst ulikt avfall her, året i gjennom, med kommunens velsignelse (og besparelse). Dette lukter urent!

Siste ord er ikke sagt!