torsdag 28. februar 2013

Valgets kvaler

Vi prøver ut klesdrakten...
Vi har fått høre at paven har avgått og nu er det ingen pave.

I mellomtiden og gjerne for en ordinær periode (til døden skiller oss ad) stiller vi gjerne opp.

Ideen med å være to, er kanskje ikke så dum, da det må være en meget hard jobb som sliter på.

Noen endringer vil en måtte regne med! Ave Maria! Søknad er herved sendt...

fredag 22. februar 2013

Bruddstykker fra det litterære selskap

I en meget usammenhengende aften, med løs regi, har vi fått tilsendt dette referat, hvor noen små glimt, som kan ligne en slags samtale: Greven: «Nei, nu, dette må jeg ta en lengre samtale med meg selv om.» Greven til jarlen: «Kan de ta frem porteføljen over Asia-aksjene?» Jarlen delte med oss en lengre utgreiing om anførselstegn, stadig avbrutt av greven. Greven redegjorde for trekken i aftenens tente vedovn. Jarlen delte med seg selv sin store kunnskap om fugler, hvor greven kom med innspill på lydene han har hørt i de siste dagene. Skarven fikk sitt. Medlemmene har på hver sin kant noe i emning, så neste bokhøst blir aldri den samme, om den noen gang har vært det. Også vår venn og velgjører fra Byens marker var innom det litterære selskap. Dagen etterpå var de fleste medlemmer trukket inn i sitt eget forfatterskap igjen. Dette viser at formen på vårt litterære selskap har sin egenverdi, da medlemmene tross alt får lettet hjertet, selv om ikke alltid en diskuterer det samme temaet til den samme tid. Invitasjonen til marsmøtet vil mest sannsynlig komme.   (Referat ført på skrivemaskin).

onsdag 20. februar 2013

Innkalling til februarmøte i The cultural, artistic, philosophical and literary society of Narnte, Norway

The cultural, artistic, philosophical and literary society of Narnte, Norway har møte onsdag 20. februar.

Møtet vil ta for seg livets tristesser, medlemmers litterære arbeid og felles innspill på dette. Aftenens spesielle tema blir Skottland, da foreningens adelige innslag, har aner herifra.

Drikke medtages, etter eget følt behov og dumskap, Slainte mhath!

mandag 18. februar 2013

Mammut-prisen 2013

Vårt kjære og nu mere pr-glade medlem, Jarlen av Narnte, har i dag fått den høyst fortjente Mammut-prisen. Denne er tildelt på Mammutsalgets første dag, og da det som kjent er opptil 80 % rabatt i disse dager, fant tildelingskomiteen grunn til å trekke minst 80 % også av prispengene. Med en påregnet p-avgift, på prisvinnerens regning, kom han likevel godt ut av det, med et flott bokverk. Av de ganske uvanlige tildelingsreglene, medfølger det en galla-aften for Asylets litterære komite, på pris-vinnerens regning.
 
Vi gratulerer med Mammut-prisen 2013!

torsdag 14. februar 2013

Magistratløkken / Gravene ved Nabbetorp


Ja, så har politikerne ødslet så mye av fellesskapets eiendommer, at nå skal hver politiker bruse litt med fjæra! Nå skal den eneste løkka i sentrumsnært område gis bort! Og det er planlagt til et fantasiprosjekt med et Seaworld. Vi ville ikke vært bekjent av dette: http://www.peta.org/features/lives-stolen-by-seaworld.aspx Neida, vi stresser ikke, bare å få bygd ut i område vil kreve millioner og år i bare arkelogiske utgravinger (http://www.unimus.no/photos/khm/29250/?f=html) hvis en ikke tar en "Moland Pedersen", som sist. Det går nok mot en blå høst og vi istemmer disses standpunkt, enn en lettvint løsning.

La nå gravene og løkka være! Vi trenger grønne lunger!