fredag 18. januar 2013

Toner i rødt ved Narnte!

Nye hall på Unger Fabrikker
Unger Fabrikker er vår nabo, og siden gifttønnene ble funnet på 80-tallet, har det stort sett vært stille. I forståelse for sysselsetting, såpelukt og støy, synes vi deres nye hallen til grader er ganske rød og volumiær. Men det bryr de seg vel ikke om. Maken til arroganse og fargeblindhet!
Vi kan således lese fra deres bedriftshjemmeside: "We at Unger appreciate moderation and diversity and encourage each other to practice safety and care for one another."
Da er utsikten fortsatt rød, men litt friere når vi vender nesen sydover.
Vi synes dette er litt i overkant, selv til de å være!

Mens fargeblindheten kan unnskyldes, kan på ingen måte denne måten å behandle naboers utsikt på unnskyldes!

Usj!